T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Cihanbeyli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Konya İl Sağlık Müdürlüğü Cihanbeyli Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Göz Hastalıkları Polikliniği

Güncelleme Tarihi: 11/09/2018

Uzm. Dr.  Zeynep BAŞ
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dahili No: 2305

                                                               
Eğitim Bilgileri

 • İSTEK Vakfı Balmumcu (Dönem 1.si)
 • İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Dönem 3.sü)
 • ÖSS Türkiye 61.liği
 • Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi, İngilizce Tıp,2005- 2011
 • TUS Türkiye 55.liği
 • Ankara Üniversitesi, Vehbi Koç Göz Hastanesi, 2012-2016

İş Deneyimi

 • 2012-2017Ankara Üniversitesi, Vehbi Koç Göz Hastanesi
 • 2017-2018 Konya Cihanbeyli Devlet Hastanesi

Yabancı diller

 • İngilizce (UDS:96)
 • Almanca (A2)

Poster ve Sözel Sunumlar

2013 TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya

 • Baş Z, Demirel S. “Ven tıkanıklıklarında Ozurdex tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi ve flaremeter ile ön kamara inflamasyon takibi”.Sözel sunum.Referans no: SS-TR-243

2014 34. TOD Nisan Kursu, Ankara

 • “Skleral Lens Olgu Sunumu”. Video-olgusunumu

  2014 Alcon 7. Academy for Eye Care Excellence, İzmir

 • Yumuşak Kontakt Lens (Air Optix for Astigmatism®)Temel Uygulama Prensipleri”. Video-olgusunumu

  2014 TOD 48. Ulusal Kongresi, Antalya

 • Baş Z, Gündüz K. “Göz İçi Tümörlerinde Vitreoretinal Cerrahi”. Sözel sunum. Referans no: SS-VRC-295

  2015 TOD 49. Ulusal Kongresi, İstanbul

 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö.Korneal Sert Lens Uymayan Ektatik Olgularda Skleral Lens Uygulanması”. Poster sunumu. Referans no: PS0180
 • Baş Z, Özmert E. “Kronik Santral Seröz Korioretinopatinin Tedavisinde Micropulse Laser ve Fotodinamik Tedavinin Uzun Dönem Etkinlik Karşılaştırılması”.Sözel sunum. Referans no: SS-TR080

  2015 ECLSO, İzmir

 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Scleral Lenses in Rigid Gas Permeable Lens Failure in Ectatic Corneas”. Sözel sunum
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Efficacy of Biofinity (Cooper Vision, USA) Contact Lenses in Refractive Correction”. Poster sunumu
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Soft Contact Lenses (Air Optix® and Air Optix for Astigmatism®) in Refractive Correction of Difficult Cases”. Poster sunumu

  2016 EGS, Prague

 • Tekeli O, Bayer A, Elgin U, Kemer O, Takmaz T, Karakurt A, Bas Z. “Characteristics of Uveitic Glaucoma in Turkish Patients”. Poster sunumu.Poster no: P1.41

  2016 ECLSO, Paris

 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Ocular Findings in CD25 Deficiency Syndrome”. Poster sunumu. Referans no: e-P22
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Ophthalmic Manifestations of Triple A Syndrome”. Poster sunumu.Referansno: e-P23
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Efficacy and Safety of Orbiflex K in Keratoconus”. Poster sunumu. Referans no: e-P10
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö “Rose K Contact Lenses in Corneal Ectasia”. Sözel sunum

  2016 TOD 50. Ulusal Kongresi, Antalya

 • Baş Z, Tekeli O. “Pseudoeksfolyatif Sendromda ve Pseudoeksfolyatif Glokomda Maküler Koroidal Kalınlığın Araştırılması”. Poster sunumu. Referans no: PS-0054
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Korneal Endotelyal Disfonksiyonlu Hastaların Tedavisinde DSAEK ile (Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty) İlk Sonuçlarımız”. Poster sunumu. Referans no:PS-0218
 • Uçakhan-Gündüz Ö, Baş Z. “Triple A Sendromu’nun Oftalmolojik Bulguları” Poster sunumu
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Ektatik Kornea Hastalıklarında Korneal Sert Lenslerin Güvenilirlik ve Etkinliği”. Sözel sunum. Referans no: SS-KL-01

  2017 SOE, Barcelona

 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Clinical outcomes of Descemet´s stripping automated endothelial keratoplasty in long standing cases with corneal edema". Sözel sunum.Referans no: FP-COR-066

  2017 WGC, Helsinki

  • Tekeli O, BaşZ. “Correlations of macular choroidal thickness and central macular thickness with ganglion cell complex parameters inpseudoexfoliation patients”. Poster sunumu.Referans no: WGCSUB-1637

2017 TOD 51. Ulusal Kongresi, Antalya

 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Uzun Süreli Korneal Endotelyal Disfonksiyonlu Olgularda DSAEK Sonuçları” Sözel sunum
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Akut Toksik Epidermal Nekrolizli Pediatrik Bir Olguda Amniyon Membran Transplantasyonu”.Poster sunumu

  2017 ECLSO, London

 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö.“In Vivo and Ex Vivo Evaluation of the Safety and Efficacy of Two Different Cyclosporin A Formulations for the Treatment of Dry Eye in a Rabbit Model”.Poster sunumu
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Amniotic Membrane Transplantation in a Pediatric Case with Acute Toxic Epidermal Necrolysis Syndrome”. Poster sunumu
 • Baş Z, Uçakhan-Gündüz Ö. “Interphase Reflectivity and its Impact on Visual Acuity Following Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK)”. Poster sunumu

  2018 ISOPT, Israel

 • Uçakhan-Gündüz Ö, Zeynep B.Sutureless Amniotic Membrane Transplantation in Acute Stevens-Johnson Syndrome”.Poster sunumu
 • Uçakhan-Gündüz Ö, Baş Z, Değirmenci K.Efficacy of Two Different Cyclosporin A Formulations in a Rabbit Dry Eye Model”. Poster sunumu

Yayınlar

 • Demirel S, Yanık Ö, Batıoğlu F, Özmert E, Baş Z. “Aqueous Flare as an Indicator of Response to Dexamethasone Treatment in Retinal Vein Occlusions: A Pilot Study”. Curr Eye Res. 2016May.
 • Eldem İ, Bozdemir P, Şıklar Z, Kuloğlu Z, Baş Z, Uçakhan ÖÖ, BerberoğluM. “Alacrima-Achalasia: Look for Adrenal Insufficiency”Türkiye Klinikleri, Journal of Pediatrics, 2016 Vol:25
 • Uçakhan-Gündüz ÖÖ, Baş Z. “Contact-Lens Related Dry Eye” MN Oftalmoloji 2016;23(Suppl 1):83-90
 • Bas Z, Bayraktutar BN, Uçakhan-Gündüz ÖÖ. “Severe Dry Eye in CD25 DeficiencySyndrome” Eye Contact Lens. 2018 Jan;44(1):e1-e3.

Çalışmalar

 • “Bimatoprost SR Study” Allergan 192024-092
 • “A randomized, double masked, placebo controlled study of the efficacy of gevakizumab in the treatment of patients with Behcet's Disease Uveitis”, phase III -EYEGUARD-B (CL3-78989-002)

BAP Projesi

 • “Endotelyal keratoplasti sonrası korneadaki morfolojik değişikliklerin incelenmesi” Altyapı Projesi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştımalar Kurulu, Rektörlük.

Sertifikalar

 • “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası”-Kategori B,Ankara UniversitesiTıp Fakültesi, 28 Haziran 2013. Sertifika no: 5763
 • “Certificate of Training for Specular Microscopy” Konan Medical, Ankara8 Mayıs 2013