2020 Eğitim Planı
11 Şubat 2020

SIRA NO

EĞİTİM ANA BAŞLIĞI

EĞİTİM ALT KONU BAŞLIKLARI

EĞİTİM AMACI

EĞİTİM HEDEFİ

EĞİTİM AŞAMALARI

EĞİTİM VEREN

EĞİTİM YERİ / SÜRESİ

EĞİTİM ALACAK KİŞİLER

EĞİTİM VERİLİŞ ŞEKLİ

EĞİTİM ZAMANI

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 

 

 

 

1

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ

1-Kişiler Arası İletişim

2-Beden Dili

3-Empati

4-Öfke Kontrolü

5-Stresle Baş Etme

6-Zor İnsanla Başa Çıkma

7-Tükenmişlik Sendromu

8-Grup,Ekip Çalışmasına Yönelik Eğitimler

Personelin İş Deneyimi ve İletişim Becerilerini Artırmak

Nitelikli İnsan Gücünü Yetiştirme ve Kaliteli Hizmet Sunabilmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

2

HASTA GÜVENLİĞİ

1-Güvenli Cerrahi Uygulamaları

2-İlaç Güvenliği

3-Tranfüzyon Güvenliği

4-Sözel İstem Uygulaması

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği ve Memnuniyetini sağlayarak aynı standartlarda hizmet almalarını Sağlamak

Hastayı olası zaralar dan korumak ve kaliteli bakım hizmeti sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Sağlık Personeli

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

3

HASTA GÜVENLİĞİ

5-Hasta Bilgilerinin ve Kayıtlarının Güvenli Devredilmesi

6-Hastaların Güvenli Transferi

7- Hasta Kimlik Tanımlayıcıları

8-Hasta Başı Test Cihazı

9-Hasta Düşmelerinin Önlenmesi

10-Mavi Kod

Sağlık Bakım Hizmetleri Sunumu Aşamasında, Hasta Güvenliği ve Memnuniyetini Sağlayarak Aynı Standartlarda Hizmet Almalarını Sağlamak

Hastayı Olası Zaralardan Korumak ve Kaliteli Bakım Hizmeti Sunabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

4

GÜVENLİK RAPORLAMA

( GRS )

1-GRS nin Amacı,Önemi ve Sorumluluklar

2-Sistemin Yapısı

3-Hatalardan Öğrenme ve Sürekli İyileştirme

4-Bildirim Kapsamı,

5-Bildirim Yapılma Şekli,Uyulması Gereken Kurallar ve Gizlilik

6-Örneklerle GRS Formunun Doldurulası

7-Bildirimlerin Değerlendirilmesi ve Analiz Süreci

Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

5

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME EĞİTİMLERİ

1-İlaçlar ve Tıbbi Malzeme Eğitimi

2-Akılcı İlaç Kullanımı

İlacın dahil olduğu tüm süreçlerde etkin yönetimini sağlamak, hasta ve çalışana yönelik riskleri en aza indirmek

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eczane

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

6

İLAÇ VE TIBBİ

MALZEME EĞİTİMLERİ

3-İlaç Güvenliği

ve Güvenli Transferi

4-Adverst Etki ve Bildirimi

5-Tıbbı Sarf Malzemelerinde

Beklenmeyen Etkilerin ve

Hatalı Ürünlerin Takip

Edilmesi

6-Cerrahi Profilakside Uygun Antibiyotik Kullanımı

İlacın Dahil Olduğu Tüm Süreçlerde Etkin Yönetimini Sağlamak, Hasta Ve Çalışana Yönelik Riskleri En Aza İndirmek

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayarak ve Korunma, Bulaşma Yöntemleri Hakkında Bilgilendirmek

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Çalışan

 

Güvenliğinin Sağlanması Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Temel Eğitim

Eczane

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

7

BİLGİ GÜVENLİĞİ

1-Hasta ve Çalışan bilgi Güvenliği

 

Hasta ve Çalışanların Güvenliğini Tehdit Edebilecek Bilişim Olaylarına Yönelik Önlemler Almak

Hasta ve Çalışan Güvenliğini tehdit edecek olayları tanıyabilme ve gerekli önlemleri alabilme

Temel Eğitim

Bilgi İşlem

 

 

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

8

HASTA HAKLARI EĞİTİMLERİ

1-Hasta Hakları ve Sorumlulukları

2- Etik Hasta Hakları

3- Hasta Memnuniyeti

4-Hasta Mahremiyetinin Sağlanması (Hasta Bilgilerinin Mahremiyeti ve Gizliliğin Korunması)

5-Hasta Rızasının Alınması

Hizmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Artmasını Sağlamak

Sunulan Sağlık Hizmetinin, Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Fark Edilmesini Sağlayarak Kurumda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması

Temel Eğitim

 

 

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

9

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

1-Beyaz Kod

2-Mobbing

3-Çalışan Hakları Genelgesi

Sağlık tesisinde görevli personelin çalışma hayatında karşılaşılacak şiddet olaylarında izlenmesi gereken süreçte hak ve sorumluluklarını bilmesini sağlamak

Sağlık işletmelerinde görevli personelin çalışma hayatındaki iş ve işlemlerini daha verimli ve etkin yapmak ve karşılaştıkları şiddet olaylarının önüne geçebilme

Temel Eğitim

 

 

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

10

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

1-Acil Durum ve Afet Yönetimi

2-Mavi Kod

3-Beyaz Kod

4-Pembe Kod

5-Kırmızı Kod

6-Temel Afet Bilinci

7-Yangın Söndürücüleri ve Hortumlarının Kullanımı (Uygulamalı)

8- Karbondioksit, Karbonmonoksit ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri

9- Acil Dırum Ve Afet Triyajı 10- KBRN Eğitimi

11-YOTA Eğitimi

12- UMKE Eğitimi

13-Kriz Yönetimi

Sağlık Tesisinde Acil Durum ve Afet Yönetimi Bilinci Oluşturmak, Olası Bir Kod Durumunda İzlenecek Yolu Belirlemek ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sağlamak

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlayabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

11

İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

1-Kesici/Delici Alet Yaralanmaları

2- Sağlık Tarama Programları

3- Risk Yönetimi

4- Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları

5- Kişisel Koruyucu Ekipmanları ve Güvenli Kullanımı

Sağlık İşletmelerinde Görevli Personel İçin İdeal, Güvenli Bir Çalışma Ortamı ve Alt Yapısını Sağlamak.

Sağlıklı İdeal Çalışma Yaşamı ve Güvenli Etkili Çalışma Ortamlarında Verimliliği Arttırabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

12

BULAŞICI HASTALIKLAR

1-Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

Sağlık Personeline Bulaşıcı Hastalıkları Konusunda Farkındalık Yaratmak.

Sağlık Personelini Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilinçlendirme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

13

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

1-Hastane Enfeksiyonları Tanımı,Önemi,Kontrolü,

Önl em prensipleri,Hastanede Enfeksiyon Kontrolü,Enfeksiyon Zinciri,Sonuçları,Risk Faktörleri

2-İzolasyon Tanımlayıcılar ve Kullanımı

Hastane

Enfeksiyonlarının

önlenmesi

Sağlık Tesisi

Çalışanlarını

Hastane

Enfeksiyonları

Konusunda

Bilgilendirmek.

Hastane Enfeksiyonlarını n Oluşmasını Engellemek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

14

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

1-El Hijyeninin Önemi,

2-El Hijyeni Endikasyonları 3-El Hijyeni Sağlama Yöntemleri ve Cerrahi El Yıkama

4-Eldiven Kullanımı İle İlgili Kurallar

5-El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler

6-Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri

El Hijyeninin Önemi ve Bilinci Hakkında Çalışanları Bilgilendirmek

Sağlık Tesisinde Çalışanlarının El Hijyenine Uyum Düzeylerinin Artırılması

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

15

TEMİZLİK EĞİTİMİ

1-Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

2-Genel Alanların Temizlik Kuralları

3-Belirlenen Risk Düzeyine Göre Alanların Temizlik Kuralları

4-Temizlik Maddelerinin Kullanım Özellikleri

5-Temizlik Malzemeleri İle Maruziyet (Göze Sıçraması, Ciltle Teması Gibi) Durumlarında Yapılacaklar 6-Kan ve Vücut Sıvıları Döküldüğünde Yapılacaklar

Hastane Ortamından Kaynaklanabilecek Enfeksiyonları Önlemek, Uyulması Gereken Temizlik Kurallarını Belirlemek ve Uygulanmasını Sağlamak

Hasta, Hasta Yakını ve Hastane Çalışanları İçin Sağlıklı Bir Ortam Oluşturabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

16

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

1-Atık Yönetimi ve Tıbbi Atık Tehlikeli Atıkların Bertarafı (Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların Depolanması, Taşınması, Toplanması ve Bunlara Maruz Kalma Durumunda Yapılması Gerekenler)

2-Atık Türleri ve Atıkların Türlerine Göre Ayrıştırılması

3-Atıkların Toplanması, Taşınması,Geçici Depolanması

4-Yarattığı Sağlık Riskleri,Neden Olabilecekleri Yaralanma ve Hastalıklar

5-Bir Kaza veya Yaralanma Anında Alınacak Tedbirler 6-Tehlikeli Maddelerin Simgeleri

7- Sıfır Atık

Hastane Atıklarının, Oluşumundan Nihai Bertarafını Gerçekleştirmek Üzere Yetkili Kuruma Teslimine Kadar Geçen Süreçte, İnsan ve Çevre Sağlığına Zarar Vermesini Önlemek Çalışan Güvenliğini Sağlamak.

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak Sağlıklı Çalışma Yaşam Alanları Oluşturmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

17

KPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON)

1-Temel Yaşam Desteği (İlk Yardım) Eğitimi

2-İleri Yaşam Desteği Eğitimi

Bilgileri Güncellemek

Farkındalık Oluşturmak

Uygulama Becerisini Artırmak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

 

 

Acil Tıp Uzmanı

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Uygulama

Eğitimi

Nisan

 

 

 

Ekim

Soru Cevap

18

HASTA BAŞI TEST CİHAZI

1-Hasta Başı Test Cihazı Kullanımı ve Bakımı

2-Çalışılacak Testlerin Preanalitik, Analitik ve Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3-Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4-Cihazın Temizliği ve Bakımı

Hasta Başı Test Cihazının Doğru Kullanımı Hakkında Bilgileri Güncellemek ve Farkındalık Oluşturmak

Hasta Başı Test Cihazının Kullanımında Doğru Sonuç Alabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

 

Laboratuvar Birim Sorunlusu

 

 

 

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

 

Nisan

 

 

Soru Cevap

19

ÖRNEK ALIM VE TRANSFERİ

Örnek Alım ve Transferi

Örneklerin Doğru Alınmasını ve Güvenli Transferini Sağlamak

Hastadan Alınan Örneklerden En Güvenli Şekilde Doğru Sonuç Alabilmek

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

 

Laboratuvar Birim Sorunlusu

 

 

 

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

 

Nisan

 

 

Soru Cevap

20

RADYASYON EĞİTİMLERİ

Radyasyon Güvenliği

Hasta ve Çalışanların Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Radyasyon Maruziyetlerini Azaltmaya Yönelik Alınmasını

Hasta ve Çalışan Güvenliğini Sağlamak

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

21

ANNE SÜTÜ EĞİTİMİ

Anne Sütünün Önemi

Anne Sütünün Önemi hakkında bilgi sahibi olmak

Anne Sütünün Yararları, Emzirme Teknikleri Hakkında bilgi sahibi olabilme

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

22

DİYABET UYGULAM ALARI

Diyabet hastalığı belirtileri Korunma yolları beslenme ünsilin çeşitleri ve uygulama yolları

Diyabet hakkında çalışanları bilgilendirmek

Diyabettte tanı ve tedavi konusunda çalışanların bilgi sahibi olmasını sağlama

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Eğitim Salonu

Tüm Personel

Slayt

Bilgisayar

Nisan

Soru Cevap

23

GENEL UYUM EĞİTİMİ

Genel Uyum Eğitimi

Hastanede göreve yeni başlayan personele;hastanenin fiziki yapısı, hizmet sunulan bölümler, yönetsel yapı ve yöneticiler, çalışma koşulları, izinler, hastaneye ulaşım ve hastane iletişim bilgileri konusunda eğitim vermek

Personelin Hastaneye Uyumunun Arttırılması

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Hastane Birimleri

Yeni Başlayan Personel

 

Çalışma Yeri Değişen Personel

Slayt

 

Bilgisayar

 

Uygulama

 

Görsel Anlatım

---------

Soru Cevap

 

24

BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ

Bölüm Uyum Eğitimi

Bölümde çalışmaya yeni başlayan çalışanlara; bölüm yönetici ve çalışanları, bölümün faaliyetleri ve işleyişi, bölümün fiziki yapısı, çalışanların mesleki kategorilerine göre görev, yetki ve sorumlukları, bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler, bölüm ile ilgili Sağlıkta Kalite Standartları, çalışacağı bölümle ilgili HBYS modülü hakkında eğitim vermek

Personelin Bölüme Adaptasyonunun Sağlanması

Temel Eğitim

Eğitim Birimi

Hastane Birimleri

Yeni Başlayan Personel

 

Çalışma Yeri Değişen Personel

Slayt

 

Bilgisayar

 

Uygulama

 

Görsel Anlatım

---------

Soru Cevap