Diyaliz Servisi
22 Nisan 2022

Hemodiyaliz ünitemiz 8+1 yatak kapasitesi ile haftanın altı günü  2 seans olmak üzere hemodiyaliz tedavisi alması gereken kayıtlı rutin hastalarımıza hizmet vermektedir. ünitemizde 7 adet seronegatif, 1 adet seropozitif ve 1 adet de yedek olmak üzere toplam 9 adet hemodiyaliz cihazı bulunmaktadır.

Ünitemizde  2 diyaliz teknikeri , 2 hemşire görev yapmakta olup, hastaların ulaşımına yardımcı olmak için tahsis edilmiş servis aracımız bulunmaktadır.

Dahili No: 2324